Khách sạn Golden Hạ Long

  • Khách Sạn Golden Hạ Long Quảng Ninh
  • Giá Phòng :  800.000đ – 2.800.000đ
  • Địa Chỉ : Bãi Cháy, Tp Hạ Long, Quảng Ninh
  • Điện Thoại : 0203 3511098 – 0972 979 232
Danh mục: