Tour thăm quan vịnh Hạ Long 6 tiếng

Thời gian:  Tour 6 tiếng

Lịch khởi hành: Hằng ngày

Lịch trình: Thăm quan vịnh hạ long

Phương tiện: Tàu 48 chỗ

Hình thức: Tour ghép

Điện thoại : 0972.979.232

Danh mục: