Khách sạn Mường Thanh Hạ Long

  • Khách Sạn Mường Thanh Hạ Long Quảng Ninh
  • Giá Phòng :  1350.000đ – 4.050.000đ
  • Địa Chỉ : Bãi Cháy, Tp Hạ Long, Quảng Ninh
  • Điện Thoại : 0203 3646 618 – 0972 979 232
Danh mục: