Tour Vịnh Lan Hạ 1 Ngày

Khởi hành từ :  Hà Nội – Hạ Long – Hải Phòng – Cát Bà

Thời gian: Tour Vịnh Lan Hạ 1 ngày , nửa ngày

Lịch khởi hành: Hằng ngày

Lịch trình: Cát Bà – Vịnh Lan Hạ

Phương tiện: Ôtô – Tàu

Hình thức: Tour ghép

Điện thoại : 0972.979.232

Danh mục: