Du thuyền Emotion Hạ Long

  • Deluxe Cabin : 2.650.000đ/ đêm
  • Khởi Hành : Hàng Ngày
  • Số Cabin :  23 Cabin
  • Tàu – Du thuyền : 5 sao Hạ Long
  • Điện Thoại : 0972.979.232